Home Journals Books Proceedings Events About Us Contact Us    

 

 

 

 

Journal of Materials and Applications

 

ISSN(Print):    2051-7742        ISSN (Online): 2051-7750
Email: jma@techrev.org.uk

Volume 4, Number 2 (2015)

7 papers on 1 page(s)

 

Investigation on Acrylate Grouting Material

You-li Feng , Qing-wei Luo, Li-jing Yu, Hao-min Wang , De-li Ran, Zhou Liu

Full-text PDF: jma.4.2.1.pdf

 

1

Preparation of Calcium Sulfate Whisker from Salt Deposit

Shengxin Wang, Lianhong Zhang, Hongyu Liang, Guizhou Gu

Full-text PDF: jma.4.2.6.pdf

 

6

Automatic Ship Lockage Based on Magnetic Mooring

Zhang Qiang, Zhou Zhao-xin, Ma Jian-wen

Full-text PDF: jma.4.2.10.pdf

 

10

The immersed Element-free Galerkin method for interface problems

Jing Wenjun, Ding Rui, Shen Quan

Full-text PDF: jma.4.2.20.pdf

 

20

Preparation and Characterization of Multilayer Core-Shell Styrene-Acrylic Micro-emulsion

ZHANG Heng, HU Zhen-hua, SONG Xue, LI Su-xiang, LI Jun-xun

Full-text PDF: jma.4.2.30.pdf

 

30

Solid Phase Graft Polymerization of Ethyl Acrylate onto Polypropylene Granules: Synthesis and Characterization

Wang Dengfei, Yang Guoxing, Wang Jian, Guo Feng, Gao Yuxin, Du Wei

Full-text PDF: jma.4.2.37.pdf

 

37

Effect of Powder on Properties and Structure of Foam Concrete

Sheng Xiao Li

Full-text PDF: jma.4.2.45.pdf

 

45